RSS

Sai & Đúng – Immanuel Kant

Advertisements
 

Giả mạo – Karl Popper

 

Chúng ta có cần chính phủ (Khế ước xã hội)

 

Đạo đức tin lành – Max Weber

 

Nhà đầu tư thông minh – Ben Graham

 

Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường – Philip Fisher

 

Trên đỉnh phố Wall – Peter Lynch

6 kiểu phân loại cổ phiếu: Slow growers, StalWart, Fast growers, Asset Plays, Turnarounds, Cyclicals………………………..

Để bắt đầu phát triển câu chuyện về một cổ phiếu mà bạn đang xem xét, Lynch đầu tư vào các lĩnh vực trên những gì ông thực sự ủng hộ là các công ty nhỏ đang phát triển nhanh chóng. Vì nếu tăng trưởng, thu nhập làm cho một công ty có giá trị hơn thì tại sao lại phiền toái nghĩ về thương hiệu, ông tìm công ty phát triển nhanh chóng trong các ngành công nghiệp thay vì tìm các ngành công nghiệp tăng trưởng cao thu hút rất nhiều cạnh tranh khiến công ty khó có thể thành công trong dài hạn…….